1. Käesolevad üldtingimused on teenuse tellija ja YliCool Catering OÜ vahel sõlmitava catering’i-teenuse lepingu osa.
 2. Pakkumine kehtib ühtse tervikuna ja kui kliendil on soov pakkumise andmeid muuta jätab pakkuja endale õiguse esitada uus korrigeeritud pakkumine.
 3. YliCooli Cateringi koostatud hinnapakkumine on terviklik ning sisaldab infot tellitud toodete ja teenuste kohta, hõlmates ka toidu serveerimiseks vajalikke vahendeid. Kliendile saadetud pakkumine on konfidensiaalne ning ei kuulu avalikustamiseks kolmandatele osapooltele.
 4. Tellija kinnitab YliCooli Cateringi hinnapakkumise kirjalikult e-posti teel.
 5. Tellijal on õigus kinnitatud tellimust (k.a osalejate üldarv) muuta hiljemalt viis tööpäeva enne tellimuse täitmise tähtaega, esitades muudatuse soovid kirjalikult. Muudatus jõustub peale mõlemapoolset kirjalikku kinnitust. Hilisemaid kliendipoolseid muudatusi aktsepteerib YliCool Catering vaid eelneval kokkuleppel ja võimaluse korral.
 6. Kinnitatud hinnapakkumise alusel esitab YliCool Catering tellijale arve, mis peab olema tasutud arvel märgitud kuupäevaks (enne ürituse toimumist),  juhul kui ei ole kokku lepitud teisiti.
 7. Tellimus loetakse kinnitatuks pärast seda, kui väljastatud arvel olev summa laekub YliCool Catering OÜ arvelduskontole.
 8. Kui klient tühistab tellimuse
  1. hiljemalt kaheksa tööpäeva enne ürituse toimumist, tagastab YliCool Catering OÜ 100% ettemaksest;
  2. neli kuni seitse tööpäeva enne ürituse toimumist, tagastab YliCool Catering OÜ 50% ettemaksest;
  3. vähem kui kolm tööpäeva enne ürituse toimumist, on YliCool CateringOÜ-l õigus jätta ettemakse tagastamata
  4. Jookide eest tasutakse vastavalt tegelikule tarbimisele, arves kajastuvad kõik avatud pudelid
 9. Tellija tegevuse tulemusena lõhutud või rikutud nõud ning inventar on tellija kohustatud hüvitama tekitatud kahju täies ulatuses
 10. Kliendi soovil pakitakse ürituse järgselt, ürituselt järele jäänud toidu kaasa. Pakkuja ei vastuta, piiratud realiseerimisja tõttu, kliendi poolt kaasa viidud toidu kvaliteedi eest.